15th Panguni

Tithi: Dwadashi 22.24

Nakshatram:  Avittam 14.11

Srardham Tithi:  Dwadashi Trayodashi tithi dwayam

Mahapradosham, Akkur Andavan Sri Srinivasa Mahadesikan Varshika Aradhana Kainkaryam

The event is finished.