17th Thai

Tithi:  Trayodashi 23.36

Nakshatram:  Pooradam 42.17

Srardham Tithi:  Trayodashi

Srimad Periandavan Srinivasa Mahadesikan Varshika Aradhana Kainkaryam

The event is finished.