27th Panguni

Tithi: Navami 48.38

Nakshatram:  Pushyam 57.45

Srardham Tithi:  Navami

Sri Rama Navami, Srimad Thirukkudanthai Andavan Sri Vedanta Ramanuja Mahadesikan Thirunakshatram

Srimad Thirukkudanthai Andavan’s 116th Thirunakshatram at Jayanagar Ashramam, Bengaluru

The event is finished.