Shubhakrit Aippasi 1

Tithi: Ashtami 13.47

Nakshatram: Pushyam 60.00

Srardham Tithi:  Navami

Vishuva Punyakalam, Aippasi Masa Pravesha Tarpanam, Commencement of Tula Snanam 

Śubhakṛt nāma samvatsare, dakṣiṇāyane, śarad ṛtau, tulā māse, kṛṣṇa pakṣe, aṣṭamyām puṇya tithau, bhauma vāsara yuktāyām, puṣya nakṣatra yuktāyām, siddha yoga, kaulava karaṇa, viśuva puṇya kale, tulā sakramaṇa śrāddham, tila tarpaṇa rūpeṇa.

The event is finished.