Shubhakrit Aippasi 15

Tithi: Ashtami 48.06

Nakshatram: Uthiradam 2.42, Shravanam 56.01

Srardham Tithi:  Ashtami

Shravana Vratam, Sri Poigai Azhwar Thirunakshatram

The event is finished.