Shubhakrit Karthikai 21

Tithi: Chaturdashi 05.37

Nakshatram: Karthikai 12.40

Srardham Tithi:  Pournami

Thirumangai Azhwar Thirunakshatram, Vaikhanasa Deepam

The event is finished.