Shubhakrit Panguni 12

Tithi: Panchami 34.59

Nakshatram: Karthikai 27.50

Srardham Tithi:  Panchami

Srimad Thirukkudanthai Andavan Sri Vedanta Ramanuja Mahadesikan Varshika Aradhana Kainkaryam

The event is finished.