Shubhakrit Panguni 17

Tithi: Dashami 53.34

Nakshatram: Pushyam 53.00

Srardham Tithi:  Dashami

Srimad Thirukkudanthai Andavan Sri Vedanta Ramanuja Mahadesikan Thirunakshatram

The event is finished.