Shubhakrit Panguni 19

Tithi: Dwadashi 60.00

Nakshatram: Magham 60.00

Srardham Tithi:  Dwadashi

Srivaishnava Ekadashi, Srimad Thenbirai Andavan Sri Ranganatha Mahadesikan Varshika Aradhana Kainkaryam

The event is finished.