Shubhakrit Purattasi 18

Tithi: Dashami 13.40

Nakshatram: Shravanam 38.46

Srardham Tithi:  Ekadashi

Vijayadashami, Swami Desikan Thirunakshatram, Shravana Vratham

The event is finished.