Shubhakrit Thai 24

Tithi: Dvitiyai 54.33

Nakshatram: Magham 28.28

Srardham Tithi:  Dvitiyai

Sri Thirumazhisai Azhwar Thirunakshatram

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds