Shubhakrit Thai 5

Tithi: Dwadashi 08.18

Nakshatram: Kettai 14.40

Srardham Tithi:  Trayodashi

Srimad Periandavan Sri Srinivasa Mahadesikan Varshika Aradhana Kainkaryam, Mahapradosham

The event is finished.