Shubhakrit Vaikasi 3

Tithi: Prathamai 05.32, Dvitiyai 54.10

Nakshatram: Anusham 16.46

Srardham Tithi:  Dvitiyai

Srimad Mysore Andavan Sri Srinivasa Ramanuja Mahadesikan Varshika Aradhana Kainkaryam 

The event is finished.