13th Vaikasi

 Tithi Dvayam,   Srimad  Mysore  Andavan   Sri  Srinivasa  Ramanuja  Maha Desikan  Varshika  Aradhana  Kainkaryam

Tithi:  Prathamai  23:08

Nakshatram:  Kettai  48:00

Srardham Tithi:   Prathamai,  Dvitiyai

 

 

The event is finished.

Leave a Reply