23rd Avani

 Srimad Mysore Andavan Sri Srinivasa Ramanuja Maha Desikan Thirunakshatram,  Chandra  Darshanam

(மைஸூர்  ஆண்டவன்   ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ  ராமானுஜ  மஹாதேசிகன்  திருநக்ஷத்ரம்,   சந்த்ர தர்சனம்)

Tithi:  Prathamai   00:09,    Dvitiyai   56:16

Nakshatram:   Uttiram   30:38

Srardham Tithi:   Dvitiyai

 

The event is finished.

Leave a Reply