26th Panguni

Sri Vaishnava  Ekadashi,  Srimad  Akkur  Andavan  Sri Srinivasa  MahaDesikan  Varshika  Aradhana  Kainkaryam

Tithi:  Dvadashi  58:13

Nakshatram:  Sadayam  60:00

Srardham Tithi:   Dvadashi

 

 

 

 

The event is finished.

Leave a Reply