27th Thai

Srimad Periya Andavan Srinivasa MahaDesikan Kainkaryam,   Maha Pradosham

Tithi:  Trayodashi   49:20

Nakshatram:  Puradam  21:02

Srardham Tithi:  Trayodashi

 

 

 

The event is finished.

Leave a Reply