28th Thai

Prakritham  Andavan  Sri Varaha MahaDesikan  Thirunakshatram,   Sravana Vratham

Tithi:  Chathurdashi   47:12

Nakshatram:  Uttiradam   19:57

Srardham Tithi:  Chathurdashi

 

 

 

The event is finished.

Leave a Reply