1st Thai

Sarvari Varusham  Uttharayanam,   Hemantha Ritu,   Makara (Thai)  Masa  Sangraham


Dhanur  Masa  Aradhanam  Poorthi,   Pongal Panai:  11:45 am – 12:30 pm,   Makara  Ravi  12:50,   Uttharayana  Punyakalam,   Thai  Masa  Pirappu  Tharpanam,   Makara  Sankranthi,   Pongal Pandigai,   Makara  Shukla  Dvitiyai,   Sravana Vratham,   Chandra  Dharshanam

Tithi:  Prathamai  08:57

Nakshatram:  Uttiradam  00:13

Srardham Tithi:  Dvitiyai

 

தர்ப்பண  ஸங்கல்பம்  (உத்தராயண  புண்ய  காலம் – 12:50 க்கு  மேல்)

 

சார்வரி  நாம  ஸம்வத்ஸரே,   த்தராயணே,   ஹேமந்த  ருதௌ,   மகர  மாஸே,   சுக்ல  பக்ஷே,   த்விதீயாயாம்  புண்யதிதௌ,   குரு  வாஸர,   ஸ்ரவண  நக்ஷத்ர  யுக்த்தாயாம்,   வஜ்ர  யோக,   பாலவ  கரண, … த்தராய  புண்ய  காலே,   மகர  ஸங்க்ரமண  ஸ்ரார்த்தம்,   தில  தர்ப்பண   ரூபேண  …

 

 

The event is finished.

Leave a Reply