22nd Karthigai

Sri Chinnandavan – Sri Paduka Sevaka Ramanuja Mahadesikan  Thirunakshtaram

Tithi: Sapthami 22:57

Nakshatram: Magam 14:15

Srardham Tithi: Sapthami

The event is finished.

Leave a Reply