5th Chittirai

Sri  Bhashyakarar  Thirunakshatram,    Sakshat  Swami  Sri  Vedanta  Ramanuja  Mahadesikan  Thirunakshatram

Tithi:  Sashti  32:47

Nakshatram:  Tiruvathirai  49:01

Srardham Tithi:   Sashti

 

 

 

The event is finished.

Leave a Reply