8th Adi

 Sri  Alavandar  Thirunakshatram,   Sravana  Vartham,   Srimad  Andavan  Sri  Varaha Maha  Desikan  Tritiya  Chaturmasya  Sankalpam

Tithi:  Paurnami   06:59

Nakshatram:   Uttiradam   20:03

Srardham Tithi:   Prathamai

 

 

 

The event is finished.

Leave a Reply